Teoria Ograniczeń? A co to?

Każdy system (w tym również firma) ma ograniczenia. Gdyby tak nie było firmy rozwijałby by się bez końca, a przecież tak się nie dzieje.

Czym jest ograniczenie?

W każdym systemie jest co najmniej jedno ograniczenie, a zwykle jest ich więcej. Kluczowych, czyli takich, które decydują o osiąganiu celu przez system jest niewiele.

Ograniczenia klasyfikujemy ze względu na ich rodzaj – fizyczne lub niefizyczne oraz ze względu na ich położenie: wewnętrzne lub zewnętrzne.

Fizyczne ograniczenia to sprzęt, miejsce, położenie, pracownicy, itd.

Niefizyczne ograniczenia to procedury, przepisy, sposób myślenia, założenia, itd.

Ograniczenie wewnętrzne mieści się wewnątrz systemu i może nim być np. linia produkcyjna, specyficzny zasób.

Ograniczenie zewnętrzne jest poza systemem i może to być np. popyt na produkty.

Co jest zatem celem systemu?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem na moim blogu o Teorii Ograniczeń we wpisie pt. „Jaki jest cel Twojej Firmy?„.

Celem firm jest zarabianie, w przypadku organizacji non profit może to być np. „Pomóc zdolnej młodzieży z biednych rodzin w rozwoju swojego talentu.”

Jeżeli wiemy jaki jest cel systemu to wystarczy usunąć z drogi organizacji te ograniczenia i dalej będzie z górki :))).

Nie tak szybko… Zacznijmy od początku.

Teoria Ograniczeń

Ponad 27 lat temu ukazała się książka pod tytułem „Cel”. Autorzy zaproponowali nowy gatunek: powieść biznesowa. Wcześniej wszystkie książki dotyczące zarządzania miały format podręczniku. Książka „Cel” sprzedawała się bardzo dobrze (ba, nadal się sprzedaje bardzo dobrze – sprzedano jej ponad 4 mln egz.!), a jej główny bohater, Alex Rogo stał się alter ego wielu menedżerów.
„Cel” jest historią 3 miesięcy, które dyrektor fabryki (Alex) dostaje na poprawę jej sytuacji. Poprawa ma być o kilkanaście procent i dokonana bez żadnych inwestycji. Alexowi udaje się dokonać przełomu dzięki zastosowaniu nowych metod zarządzania produkcją. Wdrażając nowe sposoby działania, udaje się zwiększyć wydajność całego zakładu, zmniejszyć produkcję w toku, odzyskać sporo gotówki i zwiększyć terminowość dostaw.

Takie rezultaty potwierdzają te zakłady produkcyjne, które zastosują się do metod podanych w tej książce.

Jednak Teoria Ograniczeń (TOC – z ang. Theory of Constraints), to nie tylko zarządzanie produkcją.

„Cel” pomaga rozprawić się głównie z ograniczeniami wewnętrznymi. Pod koniec książki jej bohaterom udaje się poradzić sobie z ograniczeniem zewnętrznym, którym jest brak popytu na produkty ich fabryki.

Teoria Ograniczeń – wyższy poziom

Następna książka – znowu powieść biznesowa pt. „Cel II”.
Tym razem historia się powtarza, tyle, że na wyższym poziomie. Alex Rogo jest wiceprezesem odpowiedzialnym za grupę 3 firm. Zarząd decyduje sprzedać te fabryki, ponieważ cała korporacja ma problemy z finansowaniem. Jednak cała ta grupa dopiero zaczyna przynosić zyski – znowu jest 3 miesiące na wprowadzenie zmian, które podniosą efektywność w każdym z zakładów. Ponieważ w każdym z zakładów zostały zastosowane już metody znane z książki Cel I i każdy z tych zakładów dysponował zapasem mocy przerobowych, to aby zwiększyć zyski,  potrzeba było czegoś więcej: ZWIĘKSZENIA SPRZEDAŻY.

„Cel II” jest właśnie o tym, jak zwiększyć sprzedaż, dzięki zastosowaniu „Oferty mafijnej”.
Oferta mafijna to tak oferta, która jest tak dobra, że klient nie może jej odrzucić, a konkurencja nie chce lub nie może jej powtórzyć. Taka oferta może powstać tylko wtedy jeżeli firma posiada doskonałość operacyjną. Jak osiągnąć doskonałość operacyjną, uczy nas „Cel”.

W „Celu II” znajduje się także opis systemu dystrybucji, który jest oparty o system „pull”. „Pull” oznacza takie dostarczanie towarów do punktów sprzedaży w takiej ilości, jaka się właśnie sprzedała. System, który działa w oparciu o prognozy sprzedaży nazywa się „push”.
System „pull” pozwala zbudować ofertę „3x win”. Oferta „3x win” oznacza, że w tym systemie wygranymi są: producent, dystrybutor i sprzedawca.
Goldratt zauważył, że tak naprawdę sprzedaż dokonuje się dopiero wtedy, jeżeli cały łańcuch dystrybucyjny sprzeda do ostatecznego klienta.

Teoria Ograniczeń ciągle się rozwija jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej to zarejestruj się do mojego newslettera: kliknij tutaj.
Możesz także się ze mną skontaktować: Kontakt

Leave a Reply