2020

Drukarnia reklamowa (projekt w trakcie):

Osiągnięte efekty:

 • Zwiększenie efektywności pracy o 25% (tą samą pracę wykonuje o ¼ mniejszy zespół!).
 • Niewielkie zwiększenie zysku w porównaniu do roku 2019 (w czasie pandemii!!!).
 • Poprawa morale pracowników.

Zastosowane narzędzia TOC:

 • Analiza obecnej rzeczywistości drzewo CRT (Current Reality Tree).
 • Stworzenie Drzewa Przyszłej Rzeczywistości – FRT (Future Reality Tree).
 • Zastosowanie POOGI.
 • Stworzeniu projektu na podstawie Drzewa Warunkowego (PRT – Perequsite Tree).

Zarządzanie zapasami w sieci 79 punktów sprzedaży (projekt w trakcie)

Osiągnięte efekty:

 • Wzrost dostępności kluczowych indeksów z 60% do ponad 80% (liczone jako ilość dni, kiedy dany indeks był dostępny do sprzedaży w stosunku do ilości dni, kiedy był niedostępny).
 • Zmniejszenie zapasów w całej sieci dystrybucyjnej o 14%

Zastosowane narzędzia TOC:

 • Dynamiczne zarządzanie buforami (DBM – Dynamic Buffer Management) z zastosowaniem oprogramowania Onebeat®, będącego nakładką na dowolny system ERP.

2019

Serwis i sprzedaż części do ciągników

Osiągnięte efekty:

 • Wzrost zysku o 41% w 2019 w stosunku do 2018.

Zastosowane narzędzia TOC:

 • Analiza obecnej rzeczywistości drzewo CRT (Current Reality Tree).
 • Stworzenie Drzewa Przyszłej Rzeczywistości – FRT (Future Reality Tree).
 • Zastosowanie POOGI.
 • Stworzeniu projektu na podstawie Drzewa Warunkowego (PRT – Perequsite Tree).

Produkcja mebli – zarządzanie projektami

Osiągnięte efekty:

 • Zmniejszenie ilości jednocześnie realizowanych projektów do 4.
 • Ukończenie 3 strategicznych projektów na czas.

Zastosowane narzędzia TOC:

 • Zarządzanie projektami CCPM (Critical Chain Project Managment).
 • Procesowe zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie portfelem projektów.

Tartak – bezinwestycyjne zwiększenie mocy produkcyjnych oraz zysku

Osiągnięte efekty:

 • Zwiększenie mocy produkcyjnych wąskiego gardła o 11%
 • Zwiększenie zysku o 35% (liczone rok do roku).

Zastosowane narzędzia TOC

 • Analiza obecnej rzeczywistości drzewo CRT (Current Reality Tree).
 • Zastosowanie POOGI.
 • Stworzenie Drzewa Przyszłej Rzeczywistości – FRT (Future Reality Tree).
 • Stworzeniu projektu na podstawie Drzewa Warunkowego (PRT – Perequsite Tree).
 • Przeciwdziałanie oporowi przeciw zmianie
 • Rachunkowość Przerobowa – TA (Throughput Accounting)