Czy dotacje na innowacje pomagają firmom?

Kiedy firma się rozwija zwykle potrzebuje nowych produktów, czy usług. Cała nasza gospodarka potrzebuje innowacji. Rząd stara się zwiększyć innowacyjność naszej gospodarki poprzez przygotowanie systemu dotacji.

Czy takie dotacje rzeczywiście pomagają? Czy ich wzięcie jest łatwe?

Poniżej jest prośba od mojego kolegi, który przygotował ankietę do wypełnienia.

Drodzy Państwo,

Innowacje przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw ale całej gospodarki. Nie bez przyczyny zatem pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań stanowi jeden z nadrzędnych celów polskiego ustawodawcy. Celem skłonienia przedsiębiorców do podejmowania działalności innowacyjnej, ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań takich jak np. ulga na działalność badawczo-rozwojową i IP Box.

Wobec tego, niezwykle istotnym jest sprawdzenie, na ile wskazane rozwiązania są atrakcyjne dla przedsiębiorców oraz czy przyczyniają się do realizacji zakładanego celu. Ankieta, do której link znajduje się poniżej, powstała przy współpracy z naukowcami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskane wyniki posłużą do sformułowania rekomendacji dla ustawodawcy oraz zostaną opublikowane.

Państwa opinia jest dla nas niezwykle istotna. Ankieta jest anonimowa. 

Serdecznie zachęcam do wypełnienia ankiety! Chętnie podzielę się z Państwem otrzymanymi wynikami.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm-_JV3vSHCgEx2wd7JyoPwnJ10EVF3FTEx2atFDOSGJ6q9g/viewform

Z góry dziękuję!

Jacek

Leave a Reply