Jak dobrze liczysz koszty w swojej firmie?

Aby wyliczyć, czy sprzedaż danego produktu, czy usługi przyniesie zysk, dział księgowości pracowicie oblicza koszty.
Robi to zwykle dodając do kosztów surowców koszty robocizny i narzut kosztów ogólnych.

Błędy w wyliczaniu zyskowności produktów

Powyższa metoda nie uwzględnia wielu uwarunkowań związanych ze specyfiką produkcji, czy świadczenia usługi.

Stosuje się zatem pewne uproszczenia oraz pewne założenia. Np. zakłada się, że robotnicy i maszyny pracują ze stałą wydajnością. Narzut kosztów ogólnych jest również wyliczany z jakiegoś klucza: czy to wartość sprzedaży, czy to ilość pracy, czy też inny wskaźnik. Ponadto wyliczenia te nie uwzględniają faktu, że niezależnie od tego co i ile wyprodukujemy to pracownikom trzeba zapłacić.

Dlaczego tak się dzieje?

To zaszłości historyczne – pochodzą jeszcze z końca XIX wieku, kiedy pracownicy pracowali w systemie akordowym, a koszt maszyn i budynków był zdecydowanie większy niż pracowników i faktycznie decydował o kosztach ogólnych.

Dzisiaj jednak specyfika firm jest tak różna, że ciężko jest w jednoznaczny sposób policzyć koszty produktów stosując metody z XIX w!

Poprawa jakości obliczeń księgowych

Można zwiększyć dokładności wyliczeń.

Metody, które zwiększają dokładność wyliczeń mają niestety trzy podstawowe wady: są czasochłonne i wymagają zbierania dużej ilości danych oraz mogą dawać błędne wyniki. Dzieje się tak w przypadku np. metody ABC – Activity Base Costing – rachunek kosztów działań.

Zatem dokładność tych wyliczeń jest co najwyżej średnia. Jednak na ich podstawie podejmowane są decyzje odnośnie opłacalności ich produkcji, czy też świadczenia – w przypadku usług.
Niestety, często są to decyzje błędne!

Powtórzę to jeszcze raz: rachunkowość kosztów często daje błędne wskazania!

Jak to możliwe?
Żeby nie być gołosłownym podam przykład:
Firma posiada kilka zakładów produkcyjnych. W jednym z nich produkowane są trzy produkty (dla uproszczenia) A, B, C.
Zakład jest zyskowny, jednak centrala bardzo naciska na poprawę zysków.
Dyrektor fabryki postanowił, że najłatwiej będzie wyeliminować nierentowne produkty.
Firma dokładnie policzyła koszty produkcji każdego produktu i dodała do nich narzut kosztów ogólnych centrali.
Okazało się, że produkt C przynosi straty, A i B są zyskowne.

Firma postanowiła przestać produkować C.

Następnie znowu przeliczono koszty produkcji i okazało się, że teraz produkt B przynosi straty (A nadal jest zyskowny). Zatem B również został wyeliminowany.

I niespodzianka: produkt A również nie jest zyskowny!

A jeżeli tak, to należy zamknąć zakład!

Zaraz, zaraz, przecież zakład był rentowny!

Proszę wytłumaczcie, w jaki sposób wyeliminowanie produktu, którzy przynosi straty, nie zwiększa zysku zakładu? Czy to w ogóle jest możliwe?
Jeżeli chcesz poznać dokładnie jak to się stało, to kliknij tutaj, żeby się skontaktować ze mną.

Przecież rachunek kosztów nie może się mylić!

Jak to nie może? No przecież, jeżeli rachunek kosztów potrafi błędne wyniki, to jak tu prowadzić firmę?

Na to pytanie odpowiem w następnym wpisie.

No chyba, że ktoś zna odpowiedź i napisze ją w komentarzu – wtedy będzie nagroda! Książka Eliyahu M. Goldratta – „Cel I”.

Wasz konsultant

Jacek

P.S. Zarządzasz projektami? Sprawdź tutaj!

4 komentarze

  1. Milan Santana 12 października 2014
    • admin 12 października 2014
  2. Lukasz 14 października 2014
    • admin 16 października 2014

Leave a Reply