Koszmar menedżera – zarządzanie projektami

Od wielu lat, a tak konkretnie od początku XX wieku, modne stało zarządzanie projektami. Wtedy powstał diagram Gantta (zwany również harmonogramem Adamieckiego) – jedno z narzędzi do zarządzania projektami.

Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami definiujemy (za Wikipedią) jako: zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
W tym wpisie chciałbym skoncentrować się na tym co jest najważniejsze aby zarządzanie projektami pozwalało osiągać założone cele.

Co charakteryzuje skuteczne zarządzanie projektami

Skuteczne zarządzanie projektami polega na takim dobraniu metod pracy, aby swój cel osiągnąć w sposób jak najefektywniejszy.

Narzędzia, których używamy do planowania projektów to wspomniany wyżej harmonogram Gantta i CPM, czyli Critical Path Method. Ścieżka krytyczna to ciąg takich zdarzeń, które są niezbędne do realizacji projektu i stanowią o czasie trwania całego projektu.

Zarządzanie projektami to również różne metodyki np. PMI/PMBOK, Prince2, Agile, CCPM. Jak w zdecydowanej większości przypadków, te metodyki mają swoje wady i zalety. Ich pobieżne omówienie to temat rzeka…

Najważniejszym problemem w w skutecznym zarządzaniu projektami jest to na czym jest skoncentrowana uwaga menedżera projektu. Jeżeli uwaga menedżera jest skoncentrowana na składowych projektu, które są kluczowe do jego realizacji, to jest duża szansa, że projekt będzie sukcesem. (Dla osób, które zastanawiają się, co to znaczy sukces projektu: projekt na czas, w budżecie i w założonym zakresie.)

Krytyczne elementy mające wpływ na zarządzenie projektami

Jak zatem menedżer ma znaleźć te kluczowe elementy, które są odpowiedzialne za sukces projektu?

To proste: zidentyfikować te zadania, których termin realizacji odpowiada za termin realizacji całego projektu i na nich skoncentrować całą swoją uwagę. W metodzie ścieżki krytycznej tymi zadaniami, na który się uwagę, są zadania tworzące najdłuższy ciąg zależnych zadań, tzw. „ścieżka krytyczna”.

Wadą tego podejścia jest założenie o nieograniczonej dostępności zasobów. Życie zwykle szybko weryfikuje to założenie. Zasoby są ograniczone.

Innym podejściem jest „łańcuch krytyczny”, który określa najdłuższy ciąg zależnych zadań z uwzględnieniem zależności od zasobów. To zarządzenie projektami nazywamy CCPM (Critical Chain Project Managment).

Co oznacza zależność od zasobów? Np. pewien pracownik musi wykonać kilka zadań, jednak tylko niektóre z nich znajdują się na ścieżce krytycznej. Kiedy będzie się zajmował innymi zadaniami, to może się i zwykle się okazuje, że zaniedbuje te ze ścieżki krytycznej… Mamy wtedy duży problem – zadanie, które nie leży na ścieżce krytycznej opóźnia realizację zadania z tej ścieżki!

Dlatego uwzględnienie zależności od zasobów jest zwykle bardzo ważne!

W dalszych wpisach jakie inne elementy mają wpływ na zarządzanie projektami – zaplanowałem dłuższą serię :).

Twój konsultant

Jacek

PS. Czym dla Ciebie jest zarządzenie projektami? Napisz w komentarzu jak zarządzasz projektami. Ponieważ zarządzanie projektami to temat moich szkoleń, dlatego Twój głos będzie dla mnie bardzo ważny.

Leave a Reply