Zaskakujące rozwiązanie najważniejszego problemu w zarządzaniu projektami

Jeśli w twoje firmie są prowadzone projekty, to koniecznie musisz przeczytać ten artykuł! Dowiesz się o dwóch problemach, których rozwiązanie pomoże ci znacznie lepiej zarządzać projektami!

Rozwój zarządzania projektami

Na początku XX w. zaczęto mówić o zarządzaniu projektami. Nie oznacza, to że wcześniej nie było projektów, jednak nikt tego nie nazywał zarządzaniem projektami!

Od momentu kiedy powstał diagram Gantta (zwany również harmonogramem Adamieckiego – tak to Polak – zachęcam do poznania jego osiągnięć!) – narzędzie do zarządzania projektami, zaczęto świadomie zarządzać najpierw harmonogramowaniem, a potem całymi projektami.
W latach 50 XX w. zaczęto stosować PERT, czyli narzędzie do określania sieci projektu i Ścieżkę Krytyczną – CPM.

Każdego dnia obydwa te narzędzia są używane do przygotowania harmonogramów projektów, czy rozliczania projektów w toku. Cały czas używa się różnych metodyk zarządzania projektami, np. PMI/PMBOK, Prince2, żeby wspomnieć najpopularniejsze.

Aż do lat 90 ubiegłego wieku Ścieżka Krytyczna była dogmatem zarządzania projektami. Pewnego dnia firma Statoil zwrócił się z pytaniem, czy Eliyahu M. Goldratt nie mógłby im pomóc w usprawnieniu zarządzania projektami. Goldratt był już wtedy znany jako ktoś, kto pomógł wielu firmom zrewolucjonizować zarządzanie produkcją.

Jako doktor fizyki wdrażał metody naukowej analizy do świata zarządzania firmami. Jego celem było przekształcenie „sztuki zarządzania” w rzemiosło. Różnica pomiędzy sztuką, a rzemiosłem jest zasadnicza: artysta musi mieć talent, a rzemieślnikiem może zostać każdy.

Dlatego metodyka zarządzania projektami zaproponowana przez Goldratta zwraca uwagę na podstawę zarządzania projektem – paradygmat, który mówi: „Wszystkie zadania muszą być na czas, aby cały projekt był na czas!” Zakwestionowanie tego twierdzenia przynosi zadziwiające efekty.

Skoro nie jest ono prawdziwe, to należałoby się zapytać czym je zastąpić? Dlatego zasadnicze pytanie brzmi, co jest najważniejszym problemem w zarządzaniu projektami?

Rozwiązaniem jest ścieżka krytyczna

Jeżeli uwaga menedżera jest skoncentrowana na składowych projektu, które są kluczowe do jego realizacji, to jest duża szansa, że projekt będzie sukcesem. (Dla osób, które zastanawiają się, co to znaczy sukces projektu: projekt na czas, w budżecie i w założonym zakresie.)
Jak zatem menedżer ma znaleźć te kluczowe elementy, które są odpowiedzialne za sukces projektu?
To proste: zidentyfikować te zadania, których termin realizacji odpowiada za termin realizacji całego projektu i na nich skoncentrować całą swoją uwagę.
W metodzie ścieżki krytycznej tymi zadaniami, na który się uwagę, są zadania tworzące najdłuższy ciąg zależnych zadań, tzw. „ścieżka krytyczna”.
Wadą tego podejścia jest założenie o nieograniczonej dostępności zasobów. Życie zwykle szybko weryfikuje to założenie.
Innym podejściem jest „łańcuch krytyczny„, który określa najdłuższy ciąg zależnych zadań z uwzględnieniem zależności od zasobów.

Co oznacza zależność od zasobów?
Np. pewien pracownik musi wykonać kilka zadań, jednak tylko niektóre z nich znajdują się na ścieżce krytycznej. Kiedy będzie się zajmował innymi zadaniami, to może się i zwykle się okazuje, że zaniedbuje te ze ścieżki krytycznej… Mamy wtedy duży problem – zadanie, które nie leży na ścieżce krytycznej opóźnia realizację zadania z tej ścieżki!
Dlatego uwzględnienie zależności od zasobów jest zwykle bardzo ważne!

Ok, dla mnie to brzmi sensownie, ale jak to się ma do paradygmatu zakwestionowanego przez Goldratta?

Darmowy webianar

Dowiedz się więcej o tym jak rozwiązać podstawowy problem menedżera projektu i zwiększyć koncentrację na rzeczach najważniejszych: kliknij i zapisz się na DARMOWY webinar.

Uwaga: Webinar odbędzie się 6 listopada 2014 roku o godz. 12:00 i będzie powtórzony tego samego dnia o 20:00. Podczas rejestracji można wybrać godzinę!

Podczas 90 minut dowiesz się jak zbyt wczesne rozpoczynanie projektu przeszkadza w jego szybszym zakończeniu!

Tak, podczas webinaru dowiesz się jakie dwa zagrożenia przeszkadzają w kończeniu zadań na czas i dostaniesz zadziwiającą receptę na ich rozwiązanie.

Twój trener Jacek

PS. Dla uczestników przygotowałem niespodzianki: zniżki, książki i coś o czym powiem dopiero na webinarze!

Leave a Reply