„Szczupłe” zarządzanie projektami.

Na czym polega Lean? Podstawą w Lean –  jest eliminowanie marnotrawstwa. (specjaliści od Lean oczywiście powiedzą, że to pewne uproszczenie i będą mieli rację!)

Marnotrawstwo w projektach

Wymienia się 7 lub 8 rodzajów marnotrawstwa.
Co jest jednak najbardziej „marnowane” w projektach?
CZAS!
Albo wykonawca (zasób) czeka na zadanie, albo zadanie czeka na wolny zasób, który może go wykonać.

Syndrom studenta

Być może słyszałaś/eś o syndromie studenta: student zaczyna się uczyć do egzaminu dopiero wtedy kiedy już nie można już dłużej czekać.

Syndrom studenta mimo swojej nazwy dotyka nas wszystkich.

Kiedy mamy do wykonania zadanie i oceniamy, że czasu jest dużo, odkładamy je na później. Kiedy zbliża się termin pracujemy jak szaleni, żeby zdążyć na czas. Często się nie udaje zrobić tego co zaplanowaliśmy, albo zrobiliśmy to byle jak…

Syndrom studenta atakuje również wtedy gdy mamy wiele zadań do wykonania. Oceniamy wtedy zadania pod względem priorytetów i wybieramy zadania, które, naszym zdaniem, mają wyższy priorytet. Na zadania o niższym (dla nas) priorytecie brakuje czasu… A nasze najwyższe priorytety priorytety wcale nie muszą być najwyższymi w firmie…

Prawo Parkinsona

Jest też zjawisko odwrotne, kiedy weźmiemy się do pracy i uda się nam skończyć ją wcześniej, to czy się tym pochwalimy?

Przecież to byłoby samobójstwo! Następnym razem dostaniemy mniej czasu! Zawsze można przecież coś ulepszyć! Jest to zatem naturalne, że chronimy samych siebie! Pracujemy tak, żeby pracy nam nie brakło.

Jak Syndrom Studenta i Prawo Parkinsona wpływają na czas realizacji projektu?

Załóżmy, że aby rozpocząć zadanie potrzebujemy wyniki trzech innych działań. Każde z nich ma trwać 10 dni. Jedno udaje się skończyć w 5 dni, jedno jest na czas, a jedno się opóźnia o 5 dni. Kiedy faktycznie będę mógł zatem rozpocząć swoje zadanie? Po 15 dniach. Co z tym zadaniem, które zostało ukończone wcześniej? Nic!
Czas został zmarnowany.

Mój znajomy, Paweł, zwykł w takich przypadkach mówić: „Jest wiele sposobów na zabijanie czasu. Nie ma ani jednego na jego wskrzeszanie!”

To nie wszystko co powoduje opóźnienia w projektach. Są przyczyny leżące poza wykonawcami zadań – dostawca się spóźni, ktoś zachoruje, ktoś zapomni, itd.

Czy istnieje sposób na eliminacje tego marnotrawstwa? 

Jest. Nazywa się „Łańcuch krytyczny” – CCPM – Critical Chain Project Managment.

Ta metody pomaga skrócić czas realizacji projektu, zapewnić wykonanie go z założonym zakresem i w budżecie.

Kliknij tu, żeby dowiedzieć się więcej o CCPM.

Jacek

One Response

  1. inżynier 9 maja 2015

Leave a Reply