Six Sigma

Six Sigma powstała w latach 80 XX wieku w Motoroli, jako metoda zarządzania jakością. Później rozszerzona została na więcej obszarów działalności firmy.

Dlaczego „Six Sigma”?

Jej nazwa pochodzi od określenia odchylenia standardowego, określanego mianem „sigma”. Wartość 6 x odchylenie standardowe od wielkości określonej w specyfikacji, to maksymalna wartość, którą możemy zaakceptować, aby zapewnić jakość. Zachowanie 6σ (σ – to grecka litera sigma), pozwala na ograniczenie braków do 3,4 defektów na 1 milion okazji. W tamtym okresie uważano, że osiągnięcie tak niskiej wartości braków nie będzie możliwe – udawało się zejść do 67 000 defektów na milion.

Narzędziami, które stosuje się w Six Sigma są: DMAIC – dotyczący poprawy istniejących procesów i DMADV, który dotyczy projektowania nowych procesów lub produktów.
DMAIC to pięć kroków:
• Define – Zdefiniuj system, wymagania klienta i cele projektu.
• Measure – Zmierz kluczowe element obecnego procesu i zbierz odpowiednie dane.
• Analyze –Analizuj dane, aby okryć i zweryfikować związki przyczynowo – skutkowe. Określ, co jest tym związkiem i upewnij się, że wszystkie czynniki zostały rozważone. Szukaj źródłowej przyczyny braków.
• Improve – Popraw lub zoptymalizuj obecny proces bazując na przeanalizowanych danych używają następujących technik: zaprojektuj eksperyment, poka yoka (unikanie błędów – pojęcie z lean) i standardów pracy aby stworzyć nowy, przyszły proces.
• Control – Kontroluj proces w przyszłości aby zapewnić, że żadne odchylenia od celu będą skorygowane, zanim nastąpią defekty. Wdróż system kontroli i ciągle monitoruj proces.

DMADV to również pięć kroków:
Define – Zdefiniuj
• Define – Zdefiniuj cele projektu i wymagania klienta (wewnętrznego i zewnętrznego).
• Measure – Zmierz potrzeby klienta oraz ich specyfikacje.
• Analyze – Analizuj, które opcje procesu mogą spełnić potrzeby klienta.
• Design – zaprojektuj dokładnie proces spełniający potrzeby klienta.
• Verify – zweryfikuj efektywność zaprojektowanego rozwiązania i zdolność zaspokojenia potrzeb klienta”.
Obecnie Six Sigma rzadko jest używane samodzielnie, częściej jako część metodologii LSS, czyli Lean Six Sigma.

Krytycy Six Sigma twierdzą, że nie ma ona znaczącego przełożenia na zysk firmy. Jak stwierdzono, 96 firm, które stosowały Six Sigma i były na liście Fortune 500 w latach 80 XX w. obecnie z niej wypadły.

Twój konsultant

Jacek

PS. Wdrożenie Six Sigma może być bardzo przydatne, ale w specyficzny sposób. Jaki? Możesz się ze mną skontaktować.

Leave a Reply